blog image

Beyin ve Omurilik Hakkında

Kafatasının içinde bulunan beyin meninks adı verilen zarlarla kaplıdır. Meninkslerin arasında, beynin içindeki ventrikül adı verilen boşluklarda, beyin ve omuriliğin çevresinde beyin-omurilik sıvısı bulunur. Beyinden çıkan sinirler bazen direkt olarak organa (göz, kulak gibi), bazen de omurilik aracılığıyla bedene dağılırlar. Beyin ve omurilikte sinir hücrelerini çevreleyerek onların yerinde kalmalarını sağlayan hücrelere glial hücreler denir.

Beyin istediğimiz şeyleri yapabilmemize olanak sağlar; yürümek, konuşmak gibi... Ayrıca beyin istemli olmayan bir takım bedensel aktiviteleri de kontrol eder; soluk almak, yiyecekleri hazmetmek gibi... Duyularımız (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), bellek, duygu ve kişilik yapımız da beynin kontrolü altındadır. Beyin üç bölümde incelenebilir:

  1. Beyin (Serebrum): Serebrum beynin en büyük bölümüdür ve beynin üst kısmında yer alır. Duyularımızdan gelen bilgileri kullanarak bedenin uygun cevaplar oluşturmasını sağlar. Aynı zamanda okuma, düşünme, öğrenme, konuşma ve duyguları da kontrol eder.
  2. Beyincik (Serebellum): Beyincik, beynin alt arka kısmındadır. Burası dengeyi ve yürürken konuşma gibi karmaşık eylemleri kontrol eder.
  3. Beyin sapı beyni omuriliğe bağlar. Bu bölge açlık ve susuzluk hislerini kontrol eder. Aynı zamanda nefes alıp vermeyi, beden ısısını, kan basıncını ve diğer temel beden fonksiyonlarını kontrol eder.
Paylaş:
Whatsapp
Türkiye Beyin Vakfı