blog image

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Üyeliği

Tıp Bilimine Gönül Veren Türk Bilim Adamına Büyük Onur: Prof. Dr. Türker Kılıç “Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi” Üyeliğine Seçildi

 

http://www.tuba.gov.tr/

http://www.euro-acad.eu/

http://www.tuba.gov.tr/news/tuba-asosiye-uyesi-prof-dr-turker-kilic-avrupa-bilimler-ve-sanatlar-akademisi-ne-secildi/id/1179

 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, MedicalPark Hastaneler Grubu Nörobilim Akademisi Kurucusu, Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı ve TÜBA asosiye üyesi ve Bilim Akademisi Onur üyesi Prof. Dr. Türker Kılıç, dünyanın en saygın akademilerinden biri olarak gösterilen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne (www.euro-acad.eu) (Academia Scientiarum et Artium Europaea)  üye olarak seçildi.

 

Beyin Cerrahisi ve Beyin Tümörleri ile ilgili yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Beyin damar hastalıkları ve beyin tümörleri alanlarında yapmış olduğu çalışmalarıyla akademideki 10.Türk olarak yerini aldı.

 

Çeşitli bilim dallarına katkı sağlamış bilim insanları, sanata yön vermiş sanatçılar, teologlar, hukukçular ve ekonomistler’in bulunduğu Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Beşeri Bilimler, Tıp, Sanat, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Hukuk, Ekonomi, Teknik/Doğa Bilimleri, Çevre Bilimleri ve Dünya Dinleri gibi kategorilerdeki çalışmaları destekliyor. 30’u Nobel ödüllü olmak üzere 1500’e yakın üyesiyle uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi özellikle Avrupa ile ilgili konulara ve insanlığın yararına olacak bilimsel ve kültürel çalışmalara imza atıyor. Mevcut üyelerinin içinde Asya ve Amerikalı seçkin bilim insanları da bulunmakta. Bünyesinde bulunan bilim adamları ve sanatçılar sayesinde sorunların farklı açılardan incelenmesi ve çözümler bulunması amacı taşıyan akademi, bağımsız bir bilgi havuzu oluşturarak, disiplinler arası diyalog, farklı fikir ve düşüncelerin bir araya getirilmesi ve uluslararası bilimsel söylem oluşturulması gibi temalar etrafında birleşiyor. Uluslararası ve disiplinlerarası bir yapıya sahip olan akademinin yürüttüğü projeler ve çalışmalar arasında “Health in Regions” (Bölgelerde Sağlık), “Danube Rectors’ Conference”  ve bütünleyici ve karşılıklı dengeleyici nitelikteki “Danube Academies Conference”, “Interreligious  Dialogues” (Dinlerarası Dialog) ve “Tolerance Charta” (Hoşgörü Fermanı), “Manifest of Freedom of Sciences” (Bilimlerin Özgürlüğü Manifestosu) ve “Manifest for Europe”(Avrupa için Manifesto) bulunuyor.


“Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi”nin yukarıda belirtilen misyonu çerçevesinde Prof. Dr. Türker Kılıç’ın Bilimsel araştırmaları, 1999 yılında Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin (EANS) "En Değerli Araştırma Ödülü"ne, 2001'de Amerika Nöroşirurji Dernekleri Birliği'nin (AANS) "Nöroonkoloji Genç Araştırmacı Ödülü" ne layık görülmüştür.

Bilimsel çalışmaları, 2005 yılında Amerika Nöroşirurji Dernekleri Birliği'nin (AANS) En Değerli ABD-dışı Bilimsel Çalışma Ödülünü kazanmıştır. Dr Kılıç, 1997-1998 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde beyin kanserlerinden olan astrositomlar konusunda çalışmış ve halen üzerinde çalıştığı bir molekülün astrositomlarda etkinliğini ispatlayan deneylerini sorumlu araştırmacı olarak yapmıştır. Bu araştırmanın 2000 yılında yayınlanması üzerine NIH onayı alınarak başlanan klinik araştırmaların sonunda üzerinde çalışılan molekül ilaç haline (Glivec) gelmiş ve günümüzde bazı beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılır olmuştur.

Halen yürütücülüğünü yaptığı Moleküler Nöroşirurji Laboratuvarı birçok farklı kurumdan 20'yi aşkın ödül ve ar-ge desteği kazanmıştır. İçerisinde 3000'e yakın dokunun korunduğu bir tümör bankası olan laboratuvarda, beynin damarsal hastalıları ve nöroonkoloji alanlarında ulusal-uluslararası ortak projeler yürütülmektedir.

Bilimsel kıymeti ölçen H-index’i 22 olan Dr. Kılıç, beyin tümörleri ve damarsal hastalıklarının moleküler patogenezi konularında araştırmalarını sürdürmekte ve çalışmalarına 1800'nin üzerinde bilimsel atıf bulunmaktadır.

Bilim insanı-hekim yetiştirmeyi amaçlayan BAU TIP’ın kurucu dekanı olan Prof Kılıç, bu tıp fakültesinde bilimsel niteliği ve niceliği kendisinden ve kendi neslinden daha üstün, Nobel’e aday olmayı hedefleyen çalışmayı ve yaşam cesaretini gösterebilecek yeni nesil bilim insanı-hekimleri yetiştirmeyi hedeflediğini belirtmektedir. 

 

ÇIKAN HABERLER

http://www.aksam.com.tr/yazarlar/tesekkurler-turker-kilic/haber-384501

http://www.medyaloji.net/sondakikahaber/avrupa-bilim-ve-sanat-akademisine-turk-uye_110620.html

http://beyazgazete.com/haber/2015/2/25/avrupa-bilim-ve-sanat-akademisi-ne-turk-uye-2563203.html

http://www.egitimtercihi.com/onecikanlar/16864-tuerk-bilim-adam-na-bueyuek-onur.html

http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/avrupa_bilim_ve_sanat_akademisine_turk_uye-1301040

http://www.focagazete.com/manset/turk-bilim-adamina-buyuk-onur.html

http://www.61medya.com/tuba-uyesi-kilic-avrupa-bilimler-ve-sanatlar-akademisine-secildi.html

http://www.haberler.com/tuba-uyesi-kilic-avrupa-bilimler-ve-sanatlar-7030922-haberi/

http://www.belge.com.tr/haber-193607-3-tuba_uyesi_kilic_avrupa_bilimler_ve_sanatlar_akademisine_secildi.html

http://www.tuba.gov.tr/news/tuba-asosiye-uyesi-prof-dr-turker-kilic-avrupa-bilimler-ve-sanatlar-akademisi-ne-secildi/id/1179

http://www.sozcu.com.tr/egitim/prof-dr-turker-kilicin-buyuk-basarisi.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-tuba-uyesi-kilic-avrupa-bilimler-ve-sanatlar-7030922/

http://basin.bahcesehir.edu.tr/basin/2015/04032015r10.jpg

Paylaş:
Whatsapp
Türkiye Beyin Vakfı