Akustik Nöroma

Akustik nöroma sekizinci kafa sinirini çevreleyen dokudan köken alan iyi huylu bir tümördür. Genelli...

Arteriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz malformasyon, beyindeki atar damar ve toplar damarlar arasında, normalde olmaması gerek...

Bel ve Boyun Ağrıları

Gittikçe daha az hareket eden, taşıtlara mahkum olan ve fast food yeme alışkanlıklarına kayan toplum...

Beyin Anevrizması

Beyin damarlarından birinin içindeki kas tabakasının zayıflığından dolayı damarda oluşan balonlaşmay...

Beyin Kanaması

Beyin kanaması beyin içindeki atar damarlardan birinin yırtılması nedeniyle beyin içine kanama olmas...

Beyin Metastazı

Beyin metastazı, beynin dışındaki doku ve organlarda gelişen bir kanserin beyin dokusuna yayılması v...

Beyin Tümörleri

Beyinde kanser, herhangi bir diğer dokudaki kanser gibi oluşur. Organlar dokulardan, dokular da hücr...

Ependimoma

Beyin içindeki destek hücrelerinden, yani glialardan oluşan tümörlere glioma denir. Ependimoma bir g...

Epilepsi Nedir?

Epilepsi nüfusun yaklaşık olarak binde 5’ini etkiler ve her yaşta görülebilir. Risk faktörlerinin ar...

Genel Nükleer Tıp

Nükleer tıp radyolojinin alt dallarından birisidir. Elde edilen görüntüler, hastaya damar yoluya ya...

Glioblastoma

Glioblastoma, ya da diğer adıyla glioblastoma multiforme, bütün beyin tümörlerinin içinde en sık ras...

Hipofiz Adenomu Nedir?

Hipofiz tümörü ya da hipofiz adenomu, genellikle hipofiz bezinin ön tarafında ortaya çıkan iyi huylu...

Kafa Tomografisi

Bilgisayarlı tomografi (BT) farklı açılardaki görüntüleri birleştirerek, vücuttaki doku ve organları...

Kateter Anjiyografisi

Kan damarlarinin X isinlari kullanilarak görüntülenmesine anjiyografi adi verilir. Bu islem vücudun...

Kavernoma

Kavernoma ya da kavernöz malformasyon merkezi sinir sisteminin damarsal bir anomalisidir. Bu hastalı...

Meningioma

Menenjiomalara beyin tümörü denmesine rağmen aslında bu tümörler beyin dokusundan değil, beyin ve om...

MR Anjiyografisi (MRA)

Manyetik rezonans (MR) görüntülemesi, vücuttaki organ ve dokularin son derece ayrintili görüntülerin...

MR Görüntülemesi - Baş Bölgesi

MR iç organ ve dokulari çok net ve ayrintili biçimde görüntüleyebilen bir yöntemdir. MR'da x isinlar...

Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet Görüntülemesi)

PET görüntülemesi olarak da adlandirilan pozitron emisyon tomografisi, subatomik parçaciklari saptay...

Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal neuralgia (TN), bir beyin ve sinir sistemi hastalığıdır. Ağrılar genellikle yüzün bir tar...

Whatsapp
Türkiye Beyin Vakfı